Hvad er handicapkørsel?

Handicapkørsel er en del af den kollektive trafik.
Det betyder, at flere kunder kan kører med på samme rejse.  Det betyder også, at du ikke altid vil blive kørt den korteste vej,  men du betaler kun for den korteste vej. Din rejse kan blive  forlænget med op til 100 % af din direkte køretid.


Der skelnes mellem to typer rejser:

Rejser på Samsø – Samsø Bus

Rejser ud af Samsø – Midttrafik

Du kan benytte handicapkørsel kl. 05:00-23:00 (seneste afhentningstidspunkt) alle ugens syv dage


Du må rejse 104 gange om året
Når du er visiteret til handicapkørsel, har du ret til 104 enkeltture pr. kalenderår.  Ubrugte turer kan ikke overføres til et nyt år. Pr. 1. januar får du påny 104 nye ture. 


Serviceniveau
Rejsen foregår fra gadedør til gadedør i gadeniveau. Trapper og lignende skal du kunne klare ved egen hjælp eller med visiteret medhjælp.


Det kan du køre til
Du kan bruge handicapkørsel til fritidsformål såsom besøg hos venner og familie, indkøb og kulturelle aktiviteter. Lægeordineret fysioterapi, kiropraktor, psykolog, fodterapeut og tandlæge.


Du kan ikke køre til læge eller sygehus, med handicapkørsel
Skal du til læge, skal du have visitation til lægekørsel. Kontakt Samsø Kommune om visitation til lægekørsel, på tlf. 8792 2404
Læs mere på Samsø Kommunes hjemmeside her

Transport til/fra behandling/undersøgelser på sygehus i Region Midt, kontakt kørselskontoret på tlf. 7023 6248. (Patienttransport)
Du kan læse mere om dette på midttrafik´s hjemmeside her


Download hele vores brochure omkring handicap- og lægekørsel her