Samsø Bus

Samsø Bus & Telebus
Samsø kommune har overtaget driften af rutebus og telebus
pr. 25. juni 2017 og er nu blevet sit eget trafikselskab
i samarbejde med JJ bus (DK bus).
Ligeledes har Samsø Kommune overtaget alt visiteret kørsel til læge-/speciallæge, aktivitets- og genoptræningstilbud samt individuel handicapkørsel for bevægelseshæmmede. 

Drift og bestilling foregår fra kontoret i Sælvig 64, hos Samsø Rederi.
Der står de for koordinering af den lokale kørsel
af rute- og telebussen, på Samsø.

Du kan ringe ind til os på tlf. 7210 8010 alle dage 08:00-18:00.

1 zone
Fra d. 25. juni blev Samsø til 1 zone.  Det betyder at du betaler den samme pris uanset hvor på Samsø du køre.
(Under Midttrafik er der kørt med 4 zone priser)

Rutebussen: Den store bus der kører på faste tidspunkter rundt på en del af Samsø. Der er plads til din cykel og du må også gerne tage din hund med, kan den være i transportkasse/taske er den gratis. Der er lav entre, så det er nemt at stige ind og ud af bussen.

Telebussen: En ”taxabil” med plads til 11 personer, udover chauffør. Små hunde som kan være i transportkasse eller taske kan tages gratis med i telebussen. Telebussen skal bestilles på forhånd, mindst 1 time før.  Læs mere under afsnittet telebus her.


Samsø Taxa
Står for patientbefordring (kørsel til og fra hospitalet) og alm. taxa kørsel. Samsø Redningskorps har uændret patientbefordring for FALCK kunder på Samsø. 

Download folder om rute- og telebus på Samsø her