Samsø Bus

Samsø Rute- & Telebus
Samsø kommune har overtaget driften af rutebus og telebus
pr. 25. juni 2017 og er nu blevet sit eget trafikselskab
i samarbejde med JJ bus (DK bus).
Ligeledes har Samsø Kommune overtaget alt visiteret kørsel til læge-/speciallæge, aktivitets- og genoptræningstilbud samt individuel handicapkørsel for bevægelseshæmmede. 

Drift og bestilling foregår fra kontoret i Sælvig 64, hos Samsø Rederi.
Der står de for koordinering af den lokale kørsel
af rute- og telebussen, på Samsø.

Du kan ringe ind til os på tlf. 7210 8010 alle dage 08:00-18:00.
Bemærk særlige åbningstider for telefonen imellem jul og nytår.
Læs mere under kontakt her.


1 zone
Fra d. 25. juni blev Samsø til 1 zone.  Det betyder at du betaler den samme pris uanset hvor på Samsø du køre.
(Under Midttrafik er der kørt med 4 zone priser)


Rutebussen: De store blå busser, der kører på faste tidspunkter, på hverdage, på en del af Samsø. Der er plads til to cykler og lav indstigning, så det er nemt at stige ind og ud af bussen. Busserne har nummer 1 eller 2. Disse ses på køreplanen, i start og slut på hver tur. Rutebussen køre alle hverdage, undtagen lørdage, søndage og helligdage, t.o.m. sommerferien 2018. Grupper på 8 passager eller flere skal bestilles, senest 2 dage inden afgang, kontakt da Samsø Bus.

Telebussen: Én ”taxabil” med plads til 11 passagerer og 2 børnesæder der kan bestilles. Telebussen er en forlængelse af rutebussen, den køre de steder og tidspunkter, hvor rutebussen IKKE kører. Du kan køre til forskellige daglige formål f.eks. indkøb, biografen, til færgerne o.s.v. ligesom du kan med rutebussen. Afgangen med telebussen er styret af ankomst- og afgangstiderne for færgerne til Jylland og Sjælland.  
Læs mere under afsnittet telebus her.


Samsø Taxa
Står for alm. taxa kørsel på Samsø. Samsø Redningskorps har uændret patientbefordring for FALCK kunder på Samsø. 

Download folder om rute- og telebus på Samsø her