Samsø Bus

Samsø Rute- & Telebus
Samsø kommune har overtaget driften af rutebus og telebus
pr. 25. juni 2017 og er nu blevet sit eget trafikselskab
i samarbejde med JJ bus (DK bus).
Ligeledes har Samsø Kommune overtaget alt visiteret kørsel til læge-/speciallæge, aktivitets- og genoptræningstilbud samt individuel handicapkørsel for bevægelseshæmmede. 

Drift og bestilling foregår fra kontoret i Sælvig 64, hos Samsø Rederi.
Der står de for koordinering af den lokale kørsel
af rute- og telebussen, på Samsø.

Du kan ringe ind til os på tlf. 7210 8010 alle dage 08:00-18:00.
Bemærk særlige åbningstider for telefonen imellem jul og nytår.
Læs mere under kontakt her.


Rutebussen: 
De store blå busser, der kører på faste tidspunkter, på hverdage, på en del af Samsø. Der er plads til to cykler og lav indstigning, så det er nemt at stige ind og ud af bussen. Busserne har nummer 1 eller 2. Rutebussen kører alle hverdage, undtagen lørdage, søndage og helligdage, frem til sommerferien.
Læs mere under afsnittet Rutebus køreplan her

Telebussen: 
Én ”taxabil” med plads til 12 passagerer.  2 børnesæder, der kan bestilles. Telebussen er en forlængelse af rutebussen, den kører de steder og tidspunkter, hvor rutebussen IKKE kører.
Du kan køre til forskellige daglige formål f.eks. indkøb, biografen, til færgerne o.s.v., ligesom du kan med rutebussen. 
Læs mere under afsnittet telebus her.


Taxa

Samsø skal have ny taxivognmand

Samsø eneste taxivognmand har meddelt at han stopper kørslen pr. 1. november 2018. Vi skal derfor have fundet en vognmand som vil dække Samsø. Der har foreløbigt været kontakt med fire vognmænd, men ingen har takket ja.

Det er derfor ikke realistisk, at en ny vognmand vil kunne få en forretning ud af at drive taxikørsel på Samsø året rundt. De mange turister om sommeren og weekends kan desværre ikke kompensere for, en betydeligt mindre indtjening i den resterende del af året.

Samsø Kommune er derfor sandsynligvis nødt til at skulle yde et tilskud for, at vi igen kan få en taxi på øen. Hvis Samsø kommune vil give tilskud til taxikørsel, som den nye taxilov åbner op for, skal det ske i form af et udbud efter udbudsreglerne.

Vi skal derfor indstille os på at vi ikke har taxidækning i en periode fra 1. november, men først efter et eventuelt udbud er gennemført.

Vi er derfor gået i gang med at se på hvordan sådan et udbud kan laves, så vi får den bedst mulige dækning med taxi til fornuftige penge. I den forbindelse ses der også på hvordan et udbud af taxi kan kombineres med kørsel for kommunen eller regionen, så den samme bil kan bruges til flere formål.

Med venlig hilsen
Carsten Kruse, Samsø Bus