Samsø Bus

Samsø Bus & Telebus (teletaxa)
Samsø kommune har overtaget driften af rutebus og teletaxa pr. 25. juni 2017 og er nu blevet sit eget trafikselskab i samarbejde med JJ bus (DK bus)
Ligeledes har Samsø Kommune overtaget alt visiteret kørsel til læge-/speciallæge, aktivitets- og genoptræningstilbud samt individuel handicapkørsel for bevægelseshæmmede. 

Drift og bestilling foregår fra kontoret i Sælvig 64, hos Samsø Rederi. Der står de for koordinering af den lokale kørsel af rute- og telebussen, på Samsø.

Du kan ringe ind til os på tlf. 7210 8010 alle dage 08:00-18:00.

1 zone
Fra d. 25. juni blev Samsø til 1 zone.  Det betyder at du betaler den samme pris uanset hvor på Samsø du køre. (Under Midttrafik er der kørt med 4 zone priser)

Rutebussen: Den store bus der kører på faste tidspunkter rundt på en del af Samsø, (se opslaget med køreplan på side 5 og 6) Der er plads til din cykel og du må også gerne tage din hund med, kan den være i transportkasse/taske er den gratis. Der er lav entre, så det er nemt at stige ind og ud af bussen.

Telebussen: En ”taxabil” med plads til 8 personer, udover chauffør. Små hunde som kan være i transportkasse eller taske kan tages gratis med i telebussen. Telebussen skal bestilles på forhånd, mindst 1 time før. Du kan forvente at telebussen skal afhente andre passager, derfor skal du være klar 1 time før, det bestilte ankomst tidspunkt til din slut destination. Ved større grupper, skal der bestilles mindst 2 dage i forvejen. 


Teletaxa bliver til telebus
Telebussen er rutebussens forlængede arm, den dækker der hvor rutebussen ikke kører.  Du bliver afhentet på din hjemmeadresse og bragt til et knudepunkt eller til rutebussen.

Der er telebus til og fra udvalgte afgange med rutebussen mellem nord og syd. 

Det vil sige at det er rutebussens afgange/ankomst til udvalgte afgange i Tranebjerg, der bestemmer hvornår telebussen kører. 

Disse afgangs tidspunkter svarer til rutebussens ankomst og afgang til Sælvig Havn i forbindelse med færgen til Jylland, samt de færgeafgange til/fra Jylland som rutebussen ikke dækker.  Telebussen kører samtidig til og fra samtlige afgange til Sjællandsfærgen fra Ballen Færgehavn, ved bestilling.
Det er også denne der bestilles når du skal til lægen, til genoptræning eller som handicapkørsel på Samsø.


Samsø Taxa
Står for patientbefordring (kørsel til og fra hospitalet) og alm. taxa kørsel. Samsø Redningskorps har uændret patientbefordring for FALCK kunder på Samsø. 

Download folder om rute- og telebus på Samsø her