Ø-kort information

Et ø-kort bruges til at få rabat hos Samsø Rederi. Ø-kort udstedes til fastboende på Samsø
og fritidssamsinger med fritidshus på Samsø.

Læs en kort introduktion i menuen til højre.


Som gående trækker man en billet med sit ø-kort i automaten i havnen. Som bilist giver ø-kortet rabat i forbindelse med oprettelsen af en Bizz-aftale.


Udstedelse af ø-kort foretages af Borgerservice hos Samsø Kommune. 
Læs mere om ordningen her


Ø-kortet skal altid være med på rejsen, både som gående og med bil. Som gående skal det vises ved ombordstigning, som billist vises det på forlangende.