Generel information vedr. gods

Gods – Sikring af last

Køretøjet skal have surringsbeslag for fastgørelse til skibet. Godset skal være tilstrækkeligt surret og sikret for at modstå de påvirkninger, der måtte forekomme under søtransporten.

Transportører/chauffører er ansvarlige for, at lasten er forsvarligt surret og sikret på eget køretøj. Overstyrmanden har det afgørende ord vedrørende lastesikring / surringer, eller om lasten skal afvises.

Der må ikke dryppe væsker fra kørertøjerne.

Oliefyr m. m.

På grund af luftforurening og sikkerhedsmæssige årsager er det ikke tilladt at have oliefyr, dieselmotorer m.m. kørende på vogndækket under sejlads.

En bizzaftale for dig der har fast adresse på Samsø og gerne vil rejse med motorcykel mellem Hou – og Samsø. Kræver at du har fået udstedt et ø-kort hos Borgerservice hos Samsø Kommune.

Erhvervsgods og eksprespakker

Ved fragt af erhvervsgods og eksprespakker skal du være opmærksom på, at pakker skal afleveres og afhentes i forbindelse med færgens afgang og ankomst. 

Det er dit eget ansvar at sørge for at pakkerne kommer ombord på færgen og i land igen. 

Når man færdes på færgens rampe og vogndæk, skal der altid bæres trafikvest.