FARLIGT GODS

Farligt gods bliver transporteret i overensstemmelse med Østersøaftalen og skal altid anmeldes til Samsø Rederis fragtafdeling senest 24 timer inden afgang.

Erklæring om farligt gods

Erklæringen udfyldes og indsendes  på tilsamsoe@samsoe.dk og kan sendes alle hverdage mellem kl. 6.00 – 18.00.

Erklæringen skal underskrives af chaufføren og afleveres også ved ombordkørsel.

Hent erklæringen om farligt gods her.

LQ gods

(FARLIGT GODS I BEGRÆNSET MÆNGDE)​

Farligt gods i begrænset mængde skal anmeldes med:
  • Fareklasse
  • UN nummer
  • Mængde i kg.
  • Proper shipping name angivet som ”LQ gods”.

Lastbilen/traileren skal mærkes med orange fareskilt for og bag.

Køretøjspakkeattest

Attesten skal udfyldes og underskrives af den, der har ansvaret for lastningen af køretøjsenheden.

Attesten afleveres ved ombordkørsel.

Hent kørepakkeattesten her.