Farligt gods

Farligt gods bliver transporteret i overensstemmelse med Østersøaftalen og skal altid anmeldes til Samsø Rederis fragtafdeling senest 24 timer inden afgang.


Erklæring om farligt gods
Erklæringen udfyldes og indsendes til fragtafdelingen 
på tilsamsoe@samsoe.dk og kan sendes alle hverdage 
mellem kl. 6.00 – 18.00. Erklæringen skal underskrives af chaufføren
og afleveres også ved ombordkørsel. 
Hent erklæringen her.


Køretøjspakkeattest
Attesten skal udfyldes og underskrives af den,
der har ansvaret for lastningen af køretøjsenheden.
Attesten afleveres ved ombordkørsel. 
Hent attesten her.


LQ gods (farligt gods i begrænset mængde)
Farligt gods i begrænset mængde skal anmeldes med:
•    Fareklasse
•    UN nummer
•    Mængde i kg.
•    Proper shipping name angivet som ”LQ gods”
Lastbilen/traileren skal mærkes med orange fareskilt for og bag.