Info

Gods - Sikring af last
Køretøjet skal have surringsbeslag for fastgørelse til skibet. Godset skal være tilstrækkeligt surret og sikret for at modstå de påvirkninger, der måtte forekomme under søtransporten. Transportører/chauffører er ansvarlige for, at lasten er forsvarligt surret og sikret på eget køretøj. Overstyrmanden har det afgørende ord vedrørende lastesikring/surringer, eller om lasten skal afvises. Der må ikke dryppe væsker fra kørertøjerne.

Oliefyr m. m. 
På grund af luftforurening og sikkerhedsmæssige årsager er det ikke tilladt at have oliefyr, dieselmotorer m.m. kørende på vogndækket under sejlads.

Erhvervsgods og eksprespakker
Ved fragt af erhvervsgods og eksprespakker skal du være opmærksom på, at pakker skal afleveres og afhentes i forbindelse med færgens afgang og ankomst. Det er dit eget ansvar at sørge for at pakkerne kommer ombord på færgen og i land igen.

Erhvervsaftale
Hvis jeres virksomhed har et transportbehov på ruten Samsø-Jylland der overstiger 50.000 kr. om året, kan du med fordel lave en erhvervsaftale med Samsø Rederi. Send os en mail for at sende os en forespørgsel på en Erhvervsaftale. 

Håndtering af gods er underlagt "Danske Havnevirksomheders Almindelige betingelser 2007" som du kan se her.

Kartofler Samsø